social icons

search

more from the blog

Какво да правим с лекарства с изтекъл срок и други токсични отпадъци?

Ако и вие като мен сте се чудили къде да изхвърлите някои опасни химикали от домакинството като стари изсъхнали лакове за нокти, лакове за коса, различни бои и разредители, почистващи препарати със знак за токсичност, лекарства с изтекъл срок на годност, то вече може да си отдъхнем и веднъж завинаги да се оттървем от всичко без угризения.

Почти всеки месец на територията на столична община се сформира мобилен пункт, който събира и обработва опасните вещества по подходящ начин, тъй като изхвърлянето им в общия битов отдапък на домакинството: влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Ето го и списъкът с местата и дните, в които можете да посетите мобилните пунктове и да предадете своя отпадък: https://www.balbok.com/upload/document/20191220-Publ_GrafikMobilenPunkt_za-2020.pdf

А това са още няколко опасни отпадъци, които не бива да изхвърляме заедно с битовия си отпадък, така че ако нещо от този списък се подвизава в дома ви, вече знаете какво да правите с него 😉:

  • Живак и живаксъдържащи уреди
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Comments

do you wanna know when a new post comes out?

Profile Photo

About Daniela

Profile Bio

Hi, I'm Daniela and this is my blog.

I like …

… being awake during the quiet peacefulness of dawn while the rest of the world is still asleep;
meeting someone with the same birthday as me;
the smell of a campfire at dusk;
hearing a good songs for the first time...

Instagram