Какво да правим с лекарства с изтекъл срок и други токсични отпадъци?


Ако и вие като мен сте се чудили къде да изхвърлите някои опасни химикали от домакинството като стари изсъхнали лакове за нокти, лакове за коса, различни бои и разредители, почистващи препарати със знак за токсичност, лекарства с изтекъл срок на годност, то вече може да си отдъхнем и веднъж завинаги да се оттървем от всичко без угризения.

Почти всеки месец на територията на столична община се сформира мобилен пункт, който събира и обработва опасните вещества по подходящ начин, тъй като изхвърлянето им в общия битов отдапък на домакинството: влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Ето го и списъкът с местата и дните, в които можете да посетите мобилните пунктове и да предадете своя отпадък: https://www.balbok.com/upload/document/20191220-Publ_GrafikMobilenPunkt_za-2020.pdf


А това са още няколко опасни отпадъци, които не бива да изхвърляме заедно с битовия си отпадък, така че ако нещо от този списък се подвизава в дома ви, вече знаете какво да правите с него 😉:

  • Живак и живаксъдържащи уреди
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Comments

Form for Contact Page (Do not remove)